Renata Juszkiewicz, Prezes Zarządu, POHiD o Strefie Kupców

Hilton Warsaw Hotel
and Convention Centre

ul. Grzybowska 63
00-844 Warszawa
Tel: 22 356 55 55