Współpraca

Korzyści reprezentacyjne:

 • Merytoryczny udział przedstawiciela Partnera w wydarzeniu » udział w wybranym, ustalonym z Organizatorem panelu dyskusyjnym » możliwość przygotowania prezentacji / case study w wybranej formule
 • Przystąpienie przedstawiciela Partnera do Rady Programowej kongresu oraz udział w jej zamkniętych posiedzeniach

Korzyści marketingowe:

 • Logotyp w materiałach wydarzenia: mailingi
 • Możliwość ekspozycji marki podczas wydarzenia:
  • główne ekrany, telewizory LCD
  • ścianki, stoiska, materiały, gadżety, hostessy

Korzyści medialne:

 • Możliwość umieszczenia materiału przygotowanego przez Partnera w newsroomie wydarzenia
 • Promocja w mediach społecznościowych
 • Dedykowane mailingi

Korzyści dodatkowe:

 • Match-making – system dedykowanego networkingu ze wskazanymi uczestnikami wydarzenia, z zaangażowaniem opiekuna ze strony organizatora

Kontakt w sprawie współpracy

Aneta Pernak

Vice President of the Board
Business Development Director

kom: +48 791 989 886
e-mail: a.pernak@mmcpolska.pl