Posiedzenie Rady Programowej 4. edycji Kongresu Nowoczesnej Dystrybucji