Modern Retail Awards

Konkurs Modern Retail Awards ma na celu wyróżnienie przedsiębiorstw, które przyczyniły się do rozwoju sektora handlu detalicznego i dystrybucji. Nagrodzone zostaną firmy producenckie, ekologiczne i oferujące produkty lokalne, farmerzy, start-upy, jak też firmy technologiczne, które wdrażają innowacyjne rozwiązania w sektorze.

Kategorie Konkursowe:

  • Food & Farming
  • Eco
  • Local Product
  • Own Brand
  • Food Production
  • Non Food Production
  • Start-up
  • Supply Chain & Logistics
  • Payments
  • Retail Tech Award

Nagrody przyznawane są przez niezależną Kapitułę Konkursową, w której zasiadają reprezentanci szerokiego spektrum zagadnień, cieszący się uznaniem w polskim środowisku, co wpływa na obiektywizm w wyłanianiu laureatów.

Cena jednostkowa za zgłoszenie w 1 kategorii: 1495 zł netto (słownie: tysiąc czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100) + 23% VAT oraz w przypadku dwóch lub więcej zgłoszeń dokonanych przez ten sam podmiot : cena jednostkowa za zgłoszenie w 1 kategorii 995 zł netto (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100) + 23% VAT.

Zgłoś nominację do Konkursu Modern Retail Awards
Wybierz kategorię i uzasadnij

Food & Farming

kategoria skierowana do przedsiębiorstw produkcyjnych specjalizujących się w wytwarzaniu niskoprzetworzonej żywności lub płodów rolnych, które dostarczają swoje produkty znaczącym sieciom handlowym.

Uzasadnienie: (Wymagane) do 2000 znaków


Liczba znaków: 0

Eco

kategoria skierowana do przedsiębiorstw produkcyjnych, które mogą poszczycić się osiągnięciami w zakresie ekologii; dbają o środowisko oraz inwestują w działania ekologiczne.

Uzasadnienie: (Wymagane) do 2000 znaków


Liczba znaków: 0

Local Product

kategoria skierowana do przedsiębiorstw produkcyjnych oferujących  produkty tradycyjne dla danego obszaru i podkreślające fakt lokalności i autentyczności sprzedawanych towarów.

Uzasadnienie: (Wymagane) do 2000 znaków


Liczba znaków: 0

Own Brand

kategoria skierowana do firm produkujących pod markami własnymi poszczególne rodzaje dóbr, które wyróżniają się na tle innych przedsiębiorstw działalnością na rynku, działaniami wspomagającymi konkurencyjność, przykładami efektywnego zarządzania, przestrzegania zasad etycznych, w biznesie oraz dobrze rozpoznawalną i kojarzoną marką. Szczególnie mocno doceniane będą osiągnięcia z 2018 r.

Uzasadnienie: (Wymagane) do 2000 znaków


Liczba znaków: 0

Food Production

kategoria skierowana do firm produkujących wyroby żywnościowe, które mogą poszczycić się wyróżniającą się na tle innych przedsiębiorstw stabilnością i historią, działalnością w zakresie innowacyjności i kreatywności, atrakcyjnym wizualnie i dopasowanym do współczesnego konsumenta opakowaniem produktu oraz znaczącym udziałem eksportu w portfelu sprzedaży. Szczególnie mocno doceniane będą osiągnięcia z 2018 r.

Uzasadnienie: (Wymagane) do 2000 znaków


Liczba znaków: 0

Non-Food Production

kategoria skierowana do firm produkujących wyroby niebędące żywnością. Na tle konkurencji wyróżniają się stabilnością i historią, działalnością w zakresie innowacyjności i kreatywności, atrakcyjnym wizualnie i dopasowanym do współczesnego konsumenta opakowaniem produktu oraz znaczącym udziałem eksportu w portfelu sprzedaży. Szczególnie mocno doceniane będą osiągnięcia z 2018 r. 

Uzasadnienie: (Wymagane) do 2000 znaków


Liczba znaków: 0

Start-up

kategoria skierowana do nowych podmiotów, za  innowacyjne rozwiązanie, które zrewolucjonizowało branżę retail, młodych firm już sprzedających swoje produkty i usługi producentom żywności i sieciom detalicznym.

Uzasadnienie: (Wymagane) do 2000 znaków


Liczba znaków: 0

Supply Chain & Logistics

kategoria skierowana do dostawców technologii usprawniających łańcuch dostaw oraz procesy logistyczne, którzy mogą poszczycić się wprowadzeniem przełomowego rozwiązania, rozwinięcia i ulepszenia już istniejącego zastosowania go w nowym otoczeniu, oryginalnością rozwiązania, które realnie oddziałuje na klientów i funkcjonowanie organizacji wdrożoną w 2018 r.

Uzasadnienie: (Wymagane) do 2000 znaków


Liczba znaków: 0

Payments

kategoria skierowana do dostawców technologii obejmujących nowoczesne formy płatności, którzy wprowadzili przełomowe rozwiązanie, rozwinięcia i ulepszenia już istniejącego rozwiązania lub zastosowania go w nowym otoczeniu, oryginalnością rozwiązania, które realnie oddziałuje na klientów i funkcjonowanie organizacji wdrożoną w 2018 r.

Uzasadnienie: (Wymagane) do 2000 znaków


Liczba znaków: 0

Retail Tech Award

kategoria skierowana do dostawców technologii oferujących urządzenia, produkty i usługi usprawniające zakupy i  oddziałujące na doświadczenie klienta. Firmy te mogą poszczycić się działaniami w zakresie przełomowego nastawienia na innowacyjność oraz kreowanie nowoczesnych rozwiązań w 2018 r.  

Uzasadnienie: (Wymagane) do 2000 znaków


Liczba znaków: 0


Food & FarmingEcoLocal ProductOwn BrandFood ProductionNon-Food ProductionStart-upSupply Chain & LogisticsPaymentsRetail Tech Award

Zgłoszeniodawca

Imię i nazwisko:
Adres email:
Firma:
Telefon:
Stanowisko:
 

Dane do faktury

Nazwa firmy:
Imię i nazwisko:
Ulica:
Nr. domu:
Nr. lokalu:
Kod pocztowy:
Miejscowość:    
NIP:
Regon:
Adres email:
Telefon:

Opcje wysyłki faktury:

Dane do wysyłki faktury: (jeżeli są inne niż dane do faktury)

Imię i nazwisko:
Nazwa firmy:
Ulica:
Nr. domu:
Nr. lokalu:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Adres email:

Skąd dowiedziałeś/aś się o konkursie:

Kontakt telefoniczny z konsultantemNewsletterMedia społecznościowe (jakie?)Portale internetowe (jakie?)Radio (jakie?)Inne (jakie?)

Regulamin Konkursu Modern Retail Awards
Zgłoszenia do konkursu należy nadesłać do dnia 18.10.2019 r.


Administratorem danych osobowych jest Fundacja Nowoczesnej Dystrybucji z siedzibą w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 41, 00-540 Warszawa („Administrator”). Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki informacji marketingowych. Więcej

Hilton Warsaw Hotel
and Convention Centre

ul. Grzybowska 63
00-844 Warszawa
Tel: 22 356 55 55