Konkurs

Modern Retail Awards

Konkurs Modern Retail Awards ma na celu wyróżnienie przedsiębiorstw, które przyczyniły się do rozwoju sektora handlu detalicznego i dystrybucji. Nagrodzone zostaną firmy producenckie, ekologiczne i oferujące produkty lokalne, farmerzy, start-upy, jak też firmy technologiczne, które wdrażają innowacyjne rozwiązania w sektorze.

Kategorie Konkursowe:

  • FOOD & FARMING
  • ORGANIC NON-FOOD PRODUCT
  • PRODUCT INNOVATION / PRODUCER BRAND
  • PRODUCT INNOVATION / PRIVATE BRAND
  • SUSTAINABLE INNOVATION
  • ECODESIGN INNOVATION
  • RETAIL TECH AWARD
  • RETAILTECH START-UP
  • TOP EXPORTER
  • WOMEN’S EMPOWERMENT

Zgłoszenia do konkursu należy nadesłać do dnia 22 kwietnia 2022 r.*
Zostaną Państwo poinformowani, jeżeli znajdziecie się na liście nominowanych uczestników.
Z takiej listy zostaną wyłonieni laureaci konkursu.

Udział w konkursie jest wolny od opłat.
Należy wybrać kategorię, w jakiej chcą Państwo się zgłosić i załączyć uzasadnienie (maksymalnie 2000 znaków).

*Zgłoszenie w konkursie nie gwarantuje znalezienia się na liście nominowanych uczestników, ani nie zapewnia uczestnictwa w kongresie.

Zgłoś nominację do Konkursu Modern Retail Awards
Wybierz kategorię i uzasadnij

Food & Farming

kategoria skierowana do przedsiębiorstw produkcyjnych specjalizujących się w wytwarzaniu niskoprzetworzonej żywności lub płodów rolnych.

Uzasadnienie: (Wymagane) do 2000 znaków


Liczba znaków: 0

Organic Non-Food Product

kategoria skierowana do przedsiębiorstw produkcyjnych, specjalizujących się w wytwarzaniu artykułów przemysłowych opartych na naturalnych składnikach pochodzących z certyfikowanych zrównoważonych źródeł i produkowanych w sposób zrównoważony, przy użyciu metod przyjaznych dla środowiska i klimatu.

Uzasadnienie: (Wymagane) do 2000 znaków


Liczba znaków: 0

Product Innovation / Producer Brand

kategoria skierowana do firm produkcyjnych, które produkują wyroby innowacyjne pod względem procesu wytwórczego, cech produktu, jego zastosowań lub sposobu dystrybucji.

Uzasadnienie: (Wymagane) do 2000 znaków


Liczba znaków: 0

Product Innovation / Private Brand

kategoria skierowana do firm produkcyjnych, które – pod markami własnymi sieci handlowych – produkują wyroby innowacyjne pod względem procesu wytwórczego, cech produktu, jego zastosowań lub sposobu dystrybucji.

Uzasadnienie: (Wymagane) do 2000 znaków


Liczba znaków: 0

Sustainable Innovation

kategoria skierowana do przedsiębiorstw produkcyjnych, które mogą poszczycić się innowacyjnymi rozwiązaniami w obszarze ekologii i polityki prośrodowiskowej.

Uzasadnienie: (Wymagane) do 2000 znaków


Liczba znaków: 0

Ecodesign Innovation

kategoria skierowana do firm produkcyjnych, które wytwarzają opakowania zgodnie z wytycznymi gospodarki obiegu zamkniętego, filozofią zrównoważonego rozwoju i zasadami ekoprojektowania oraz są liderami innowacyjnych rozwiązań: materiałowych, konstrukcyjnych, technologicznych czy marketingowych, w obszarze opakowań.

Uzasadnienie: (Wymagane) do 2000 znaków


Liczba znaków: 0

Retail Tech Award

kategoria skierowana do dostawców technologii oferujących urządzenia, produkty i usługi usprawniające zakupy i oddziałujące na doświadczenie klienta. Firmy te mogą poszczycić się działaniami na rzecz innowacyjności oraz kreowania nowoczesnych rozwiązań w 2021 r.

Uzasadnienie: (Wymagane) do 2000 znaków


Liczba znaków: 0

RetailTech Start-Up

kategoria skierowana do nowych bądź działających od niedawna podmiotów, wyróżnionych za innowacyjne rozwiązanie, które zrewolucjonizowało branżę retail.

Uzasadnienie: (Wymagane) do 2000 znaków


Liczba znaków: 0

Top Exporter

kategoria skierowana do przedsiębiorstw produkcyjnych, które są czołowymi eksporterami wyrobów oferowanych za pośrednictwem kanałów dystrybucji udostępnianych przez sieci handlowe.

Uzasadnienie: (Wymagane) do 2000 znaków


Liczba znaków: 0

Women’s Empowerment

kategoria skierowana do firm, które promują równość płci i wspierają praktyki biznesowe sprzyjające silnej pozycji kobiet w miejscu pracy; zapewniają kobietom równy dostęp do rozwoju zawodowego, awansów i wynagrodzeń oraz tworzą miejsca pracy przyjazne kobietom.

Uzasadnienie: (Wymagane) do 2000 znaków


Liczba znaków: 0


Food & FarmingOrganic Non-Food ProductProduct Innovation / Producer BrandProduct Innovation / Private BrandSustainable InnovationEcodesign InnovationRetail Tech AwardRetailTech Start-UpTop ExporterWomen’s Empowerment

Zgłoszeniodawca

Imię i nazwisko:
Adres email:
Firma:
Telefon:
Stanowisko:
 

Dane firmy

Nazwa firmy:
Imię i nazwisko:
Ulica:
Nr. domu:
Nr. lokalu:
Kod pocztowy:
Miejscowość:    
NIP:
Regon:
Adres email:
Telefon:

Skąd dowiedziałeś/aś się o konkursie:

Kontakt telefoniczny z konsultantemNewsletterMedia społecznościowe (jakie?)Portale internetowe (jakie?)Radio (jakie?)Inne (jakie?)

Regulamin Konkursu Modern Retail Awards
Zgłoszenia do konkursu należy nadesłać do dnia 22.04.2022 r.

Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 („Administrator”). Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki informacji marketingowych. Więcej