Posiedzenie Rady Programowej Kongresu Nowoczesnej Dystrybucji 5.07.2021 r.