Posiedzenie Rady Programowej RetailTec 9.09.2019 r.