Adaptacja handlu do zmieniającego się świata. Nowe wyzwania i strategie na 6. Kongresie Nowoczesnej Dystrybucji