Kongres Nowoczesnej Dystrybucji „Przyszłość – wspólne wyzwania” – unikatowe wydarzenie w kalendarzu imprez sektora handlu, z udziałem kadry zarządzającej najwyższego szczebla

Hilton Warsaw Hotel
and Convention Centre

ul. Grzybowska 63
00-844 Warszawa
Tel: 22 356 55 55